Bodin Legekontor

Snakke med din lege på telefon

TELEFONTID UTGÅR GRUNNET SITUASJONEN VEDRØRENDE CORONA-VIRUSET.

Legene her ved Bodin legekontor ringer ikke opp pasientene på forespørsel, men pasienten kan ringe inn til sin fastlege i telefontiden. Da ringer du 75507040. Du får da lest opp flere tastevalg, velg 3 for telefontid. Du vil da få opplest telefontidene til de aktuelle legene, velg så aktuell fastlege. Det er kun korte problemstilling/spørsmål som kan besvares pr telefon.

Tidspunkt for telefontider:

  • Torfinn Endresen, torsdag mellom kl 08:30 – 09:00
  • Karin Nilsen, mandag kl 12:00 – 12:30
  • Lisa Bøckmann, onsdager kl 12:00 – 12:30
  • Bjørn Fredrik Arntsen, mandag og fredag kl 12:00 – 12:30
  • Stian Holmvik, tirsdag og torsdag kl 12:00 – 12:30

Kontakt oss

Bodin legekontor
Østensenveien 9
8009 Bodø
TLF: 75507040