Bodin Legekontor

Ansatte

Bodin legekontor er et legefellesskap med syv leger i allmennmedisin. Alle legene her er under fastlegeordningen, og kontoret server cirka 6000 listepasienter. Vi er et legekontor som samarbeider med Universitetet i Tromsø og Bodø, det vil si at vi har medisinstudenter og turnuslege i praksis her hos oss. Både turnuslege og studenter jobber under veiledning fra en av de faste legene på kontoret. Vi har fire helsesekretærer som jobber i 100% stilling ved kontoret og diabetessykepleier hver onsdag.

 • Bjørn Fredrik Arntsen, spesialist i allmennmedisin

  Ikke kontordag på tirsdager

 • Torfinn Endresen, spesialist i allmennmedisin samt fly/sjømannslege/offshore

  Ikke kontordag på fredager

 • Lisa Bøckmann, spesialist i allmennmedisin

  Ikke kontordag på mandager

 • Karin Nilsen, spesialist i allmennmedisin

  Ikke kontordag på torsdager

 • Aksel Zahl-Holmstad, Fastlege

  Ikke kontordag på torsdager

 • Stian Holmvik,spesialist i allmennmedisin og dykke/sjømannslege/offshore

Kontakt oss

Bodin legekontor
Østensenveien 9
8009 Bodø
TLF: 75507040