Bodin Legekontor

Velkommen til Bodin Legekontor

Følgende fastleger jobber her ved kontoret:

  • Torfinn Endresen
  • Karin Nilsen
  • Stian Holmvik
  • Bjørn Fredrik Arntsen
  • Lisa Bøckmann
  • Nina Myking

OBS!! Bodin legekontor konverterer til nytt journalsystem den 4.desember. I denne forbindelsen har vi dessverre mistet muligheten til bestilling av legetime og resepter på nett. Vi har heller ikke mulighet til å sende dere sms med varsle på timene. Dette medfører dessverre litt lengre ventetid enn ønskelig på telefonhenvendelser. Vi kommer sterkere tilbake fra uke 50 da innkjøring og E-portalen via HelseNorge vil etter planen være på plass. Takker for tålmodigheten.

Kontakt oss

Bodin legekontor
Østensenveien 9
8009 Bodø
TLF: 75507040